Föllinge gulvet har et stort anvendelsesområde og findes blandt andet i kirker, forsamlingshuse, biblioteker, museer, forretninger, kontorer, villaer, sommerhuse samt i restaurerede kulturbygninger.